Българска фирма, регистрирана по ЗДДС, получава фактури за извършени електронни услуги от американска фирма, която e регистрирана за целите на ДДС в Европейския съюз и представя ДДС номер, започващ с „EU“. При проверка на идентификационния номер в системата за проверка на ДДС номер, става ясно, че префикс „EU“ липсва.

  1. Следва ли фактурите, издавани от американския доставчик да са с начислен ДДС?
  2. Как следва да бъдат отразени те от българската фирма – получател на услугите?
  3. Как следва да бъде въведен идентификационният номер на американския доставчик в отчетните регистри?

В конкретния случай българската фирма е получател по доставка на услуга от…