За улеснение на данъкоплатците, регистрирани по специалните режими: извън Съюза, специален режим в Съюза и специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, от днес в Портала за електронни услуги на НАП са достъпни три нови е-услуги.

Чрез е-услуга „Справка за плащания по данъчен период“ се предоставя подробна информация за извършените плащания в България, като държава членка по идентификация по данъчни периоди за специалните режими.

С новата електронна услуга „Справка за плащания по дата на плащането“ се предоставя подробна информация за извършените плащания в България, като държава членка по идентификация, за посочен данъчен период по дата на плащането за специалните режими.

Третата нова услуга „Справка за плащания по държава на потребление“ предоставя подробна информация за извършеното разпределение на платените суми в България, като държава членка по идентификация към съответните държави членки по консумация, по данъчни периоди за специалните режими.

Справките, предоставяни от всяка от услугите,  са тримесечни – за специален режим извън Съюза и специален режим в Съюза и месечни – за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии.

Всяка от услугите е двуезична – на български и английски език.

Източник: НАП