Да стартирате нов бизнес със сигурност е много вълнуващо. Голяма част от предприемачите не изпитват трудност да развият своята бизнес идея, но само вдъхновение и реализация на плана не са достатъчни. Проучване сочи, че почти 90% от прохождащите бизнеси се разпадат в рамките на първите 5 години.

Защо?

Проблемът не е в самата идея, а главно в управлението на финансите или иначе казано без счетоводство дори и най-добрата бизнес идея няма да процъфти.

Научете кои са най-често срещаните грешки в счетоводството на прохождащия бизнес от следващите редове:

1. Да нямате счетоводство.

Може би най-често срещаната грешка на младите предприемачи е да си мислят, че техният прохождащ бизнес няма нужда от водене на счетоводство. Тъй като, всъщност никой не е наясно какво точно прави счетоводителят, неговата работа се разглежда като излишна. Чувала съм да казват: „Ще дам в края на годината някой да ми погледне документите…“ Какво обаче се случва, когато неглижирате необходимостта от строг контрол върху финансовото състояние на фирмата ви? Постепенно работата се натрупва, броят на документите нараства, а вие нямате реална представа поради липсата на адекватни справки. Да не говорим, че най – вероятно не знаете до какви проблеми може да доведе непознаването на данъчните закони. Колкото повече избягвате назрелия проблем, толкова повече той ще ангажира съзнанието ви. Воденето на счетоводна отчетност на вашия бизнес всеки ден ще ви донесе сигурност и спокойствие, че контролирате фирмата си.

2. Взимате всичко в свои ръце.

Когато сте в самото начало на професионалния си път и бизнесът все още не ви носи достатъчно приходи, често бихте предпочели сами да се заемете със счетоводните въпроси на фирмата, за да спестите средства. В действителност да водите сами счетоводството може да ви коства повече отколкото предполагате. Един счетоводител със сигурност знае много повече относно данъчното и счетоводно законодателство и още куп подробности, не би допуснал грешките, които вие лесно бихте и в крайна сметка ще ви спести време, усилия и не на последно място пари.

3. Лоша комуникация с вашия счетоводител.

Ако вече сте убедени, че задължително трябва да доверите счетоводството на новата си фирма на компетентен професионалист, то е много важно да имате добра комуникация с него. Необходимо е ясно и точно да предавате информацията, свързана с финансовата страна на вашия бизнес. Например, недопустимо е да НЕ споделите на своя счетоводител за покупка на продукт или услуга, особено ако изисква ежемесечно плащане, защото това може да доведе до сериозни проблеми и объркване на определения бюджет, както и объркване по отношение на отчетността и взимането на решения въз основа на предоставени справки от него. Изключително важно е да водите архив на всички транзакции, за да може лесно да се виждат приходите и разходите.

4. Да нямате отделна банкова сметка.

Ако нямате ясна граница между бизнес и личните си финанси, то със сигурност ще направите живота си много сложен. Едно от първите неща, които трябва да направите, когато стартирате вашия бизнес, е да си отворите отделна банкова сметка. Много често клиенти се възмущават и ми казват: „Но как това са си моите пари и ще ги харча както и когато намеря за добре.“ и не проумяват, че всъщност фирмата и физическото лице, в качеството на неин собственик са два отделни данъчно правни субекта и парите по сметката на фирмата не следва да се ползват за личните потребности на нейния собственик.

5. Да приемете прихода за чиста печалба

Да речем, че току що сте сключили сделка за 50 000 лв. и проектът ще ви отнеме 3 месеца, за да бъде приключен. Направили сте разходи за 20 000 лв., което означава, че печалбата ви от проекта е 30 000 лв., а не 50 000 лв. колкото е реализираният приход. Изкушаващо е да приемете, че разполагате с цялата сума от 50 000 лв., но това е измамно и ще направи така, че компанията ви да изглежда по-стабилна отколкото е и ще получите нереалистична представа за действителното ѝ състояние.

Помните ли онези почти 90% стартиращи бизнеси, за които ви споменахме в началото? Ако не желаете да попаднете в тази статистика, то може да се свържете с нас, за да сте сигурни, че ще получите счетоводни услуги на отлично ниво.

С какво можем да ви бъдем полезни: