Собственик на фирма, която е в сферата на услугите, притежава сайт, чрез който рекламира и продава услугите, които извършва. Не разполага с касов апарат и не желае да използва такъв, поради ред причини. На този етап, клиентите могат да плащат единствено по банков път с платежно нареждане. Много по – удобно и бързо за клиентите обаче е, ако има възможност плащането да се извършва с карта. Собственикът на електронния магазин взима решение да създаде такава възможност като използва ПОС – терминал, чрез който клиентите ще извършват плащане директно на сайт.

Трябва ли при плащане от клиента през виртуален ПОС терминал търговецът да издаде фискална касова бележка?

Нека да видим води ли плащането по описания начин до задължение за издаване на фискална касова бележка и какво ново е предвидил…