Българско дружество, регистрирано по реда на ЗДДС в България, извършва онлайн търговия чрез платформата на Амазон. Дружеството има регистрация за целите на ДДС във Великобритания. Стоките се изпращат в склад на Амазон във Великобритания, където се съхраняват до тяхната продажба. Получатели по доставката на стоки са физически лица, установени във Великобритания.

Въпросите са: 

  1. Как следва да се документира износът при изпращане на стоките към склад на Амазон – Великобритания?
  2. Как следва да се документират, декларират и отчитат продажбите във Великобритания, които се извършват от склада на Амазон?

На основание чл. 168а, ал. 1 от ЗДДС Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия е трета страна от 1 януари 2021 г.

За извършени доставки на стоки от българското дружеството от територията на България…