На въпроса трябва ли да се издава касов бон в случаите, когато клиентът предостави на хотелиера ваучер, закупен по ред и начин, указан на сайта на grabo.bg, отново няма единно мнение. Една част от счетоводителите смятат, че следва издаването на касов бон при предоставяне на ваучера от туриста на хотелиера, а друга част, че хотелиерът не следва да издава касов бон.

Интересното е, че много от счетоводителите, които смятат, че не следва издаването на касов бон, не могат да се обосноват защо. Най – вероятно някой някога им е казал, че така се прави и те са го приели и го правят по този начин. Или може би за тях т.нар. „Грабо ваучер“ е идентичен с туристическия ваучер по смисъла на Закона за туризма.

Дали обаче т. нар. „Грабо ваучер“ е туристически ваучер по смисъла на Закона за туризма?

Логично пък, тези които смятат, че при предоставяне на „Грабо ваучер“ от туриста, хотелиерът е длъжен да издаде касов бон, се позовават на нормата на чл. 118, ал. 3 от ЗДДС, където е дадена дефиниция на „фискален и системен бон“, а…