Някои смятат, че английският е универсален език. Други твърдят, че мимиките и жестовете са достатъчни, за да бъдем разбрани. Но повечето са съгласни, че истинският език на бизнеса е счетоводството. Заедно с любовта и музиката, то също трябва да се счита за универсален език.

Когато изразяваме чувствата си използваме вербална или писмена форма, но не всеки говори нашия роден език, за да ни разбере. Аналогично при счетоводството бизнес организацията се изразява и представя чрез счетоводни отчети с тази разлика, че езикът на счетоводството е универсален и всеки би ни разбрал. Ако да речем една компания има 1 милион долара приходи от продажби на стоки, а стойността на такива е 300,000$, брутната печалба от отчета за приходите ще бъде 700,000$. Цифрите са едни и същи независимо в коя държава работите, дали говорите английски, български или китайски. Това позволява на инвеститорите и мениджърите по целия свят да разбират по един и същ начин приходите, разходите и фирмената стойност.

Осъществявайки бизнес сделки, било то на глобално или местно ниво, участващите страни могат лесно да разберат дали си струва да инвестират в нова бизнес възможност след като разгледат отчетите, които разкриват финансовите аспекти на дружеството. Дори и инвеститорът да няма нужните познания за конкретната индустрия, чрез проучване на финансовите отчети се разбира дали сделката показва потенциал за надеждна инвестиция.

Както всеки език, счетоводството също има специфична терминология. Професионалистите, заемащи ключови позиции, трябва да се научат да боравят правилно със счетоводните термини, за да ги използват ефективно. Например, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, балансът и главната счетоводна книга са общи счетоводни термини, но не всеки знае какво означават те. Отговорниците за финансовите решения в компанията, трябва не само да знаят как изглежда балансът, но и да разбират неговите компоненти.

Когато става въпрос за взимане на финансови решения, може да се окаже от жизненоважно значение информираността как даден бизнес може да бъде засегнат от икономически, социални и политически фактори. Приходи, разходи, задължения, вземания и др. могат да бъдат намерени във финансовите отчети. Счетоводството представя и съобщава различна информация под формата на изявления и доклади до заинтересованите страни като собственици, служители, инвеститори, купувачи, продавачи и т.н. Тези финансови отчети са безсмислени за тези, които нямат познания в областта на счетоводството, по същия начин, както вестникът е купчина листи за неграмотния човек. Всички изброени факти до момента доказват, че счетоводството функционира като език.

Корект Акаунт Консулт говори езика на бизнеса. Доверете ни се.