Физическо лице упражнява свободна професия. Регистрирано е като самоосигуряващо се лице. Лицето е и творец. Занимава се с фотографска дейност и по – специално аерофотография. Решава да изкара допълнителни доходи от тази дейност. Въпросното лице открива в интернет пространството огромна, развиваща се онлайн художествена галерия, която е собственост на американска фирма. Това е онлайн платформа, където утвърдени творци имат възможността да популяризират своята работа. След като направи безплатна регистрация, за лицето става възможно качването на изображение на неговото автентичното творчество. Клиентите получават правото да използват публикуваните фотографии срещу заплащане на фотографа. Отношенията между фотографа и клиентите се уреждат от общи условия, публикувани в сайта. Чрез интернет сайта, лицето сключва договор с американска фирма за използване на всички права за снимките.

За получените доходи от САЩ физическото лице попълва пред американското дружество декларация, на базата на която при изплащане на суми от фирмата, намираща се в САЩ, на лицето ще се удържат 5% данък.

Въпросите, на които ще отговорим са:

  1. Как следва да се декларира и какво е данъчното третиране на получения доход от гледна точка на ЗДДФЛ и ЗКПО?
  2. Възниква ли за лицето задължение за внасяне на осигурителни вноски?
  3. Прилагане на Спогодбата за избягване на двойно данъчно облагане между България и САЩ.

Как следва да се декларира и какво е данъчното третиране на получения доход от гледна точка на ЗДДФЛ и ЗКПО?

В разпоредбата на чл. 6 от ЗДДФЛ изрично е посочено, че местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от…