Българско дружество, нерегистрирано по реда на ЗДДС, е с основен предмет на дейност доставка на дизайнерски услуги. Оборотът на фирмата, реализиран от доставка на услуги към български юридически лица е в размер на 45 000 лева. Предстои сключването на договор с чуждестранни юридически лица, установени на територията на ЕС и регистрирани за целите на ДДС.

Въпросите са:

  1. В облагаемия оборот включват ли се доставките на услуги към чуждестранните юридически лица, регистрирани за целите на ДДС и установени на територията на ЕС?
  2. Какви задължения възникват за българското дружество във връзка с регистрация по реда на ЗДДС при започване на работа с данъчно задължени лица, установени на територията на ЕС?

В конкретния случай българското дружество извършва дизайнерски услуги на данъчно задължени лица, установени в България и Общността.

Основните правила за определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга се съдържа в разпоредбите чл. 21 от ЗДДС и е в зависимост от статута на получателя на услугата…