Фирмата ви, регистрирана за целите на ЗДДС, извършва услуги, предоставяни по електронен път, като получатели на услугите са предимно данъчно незадължени лица, установени на територията на ЕС. С какво е добре да сте запознати!?

При предоставяне на електронни услуги на данъчно незадължени лица /физически лица и юридически лица, които нямат регистрация по ЗДДС/ в рамките на Европейския съюз, мястото на изпълнение на тези услуги, по силата на чл. 21, ал. 6 от ЗДДС, е в страната на получателя на услугата. Това означава, че ако българска фирма, регистрирана за целите на ДДС, извършва услуги по електронен път в полза на данъчно незадължени лица, установени в няколко държави членки, то за тази фирма ще възникне задължение за регистрация във всяка една от тях. Именно, за да се избегне регистрирането на лицата в множество държави членки от ЕС, където те предоставят електронни услуги, е създадена възможността за специална регистрация за прилагане на режим в Съюза.

Считано от 01.01.2019 г. е в сила специалната разпоредба на чл. 21, ал. 8 от ЗДДС, по силата на която, когато български доставчик предоставя услуги, извършвани по електронен път на ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ОБЩНОСТТА, той ще може да облага тези доставки с българския ДДС в размер на 20%, ако едновременно са изпълнени следните условия:

  1. Доставчикът е  установен само на територията на една държава членка
  2. Услугите…