Нуждаете се от автомобил, който ще използвате за целите на основната дейност на вашата фирма. Автомобилът, на който сте се спрели е лек. Решили сте да се обърнете към лизингова компания, която да финансира покупката. Съществува възможност да закупите автомобила чрез финансов или експлоатационен лизинг. И сега трябва да вземете решение на кой от двата лизинга да се спрете.

В следващите редове ще се опитаме да помогнем на решението ви, като:

  1. Дадем определение за финансов и оперативен лизинг;
  2. Разгледаме счетоводното отразяване на двата вида лизингови договори;
  3. Като дадем определение за лек автомобил и отговорим на въпроса доколко лекият автомобил е наистина лек и в тази връзка ще разгледаме кой лизинг е по – изгоден от гледна точка на ползване правото на данъчен кредит по отношение на лизинговите вноски и разходите, свързани с неговата експлоатация съгласно ЗДДС;

Счетоводното отчитане на лизинговите договори е регламентирано в Национален счетоводен…