Физическо лице, установено на територията на България, полага труд въз основа на сключен трудов договор с българско дружество. Основен предмет на дейност на дружеството е доставка на услуги за чуждестранни юридически лица без търговска регистрация в България и установени в трета страна. Българското дружество решава да прекрати своята дейност. Съществува възможност българския гражданин да продължи да работи за чуждестранно дружество, установено в Беларус. Естеството на оказваните услуги е такова, че позволява трудът да се полага изцяло на територията на България.

Въпросът е:

  1. Възниква ли задължение за осигуряване на българския гражданин от страна на чуждестранното дружество, установено в трета страна?

По отношение на лицата, граждани на държави членки на Европейския съюз, които осъществяват трудова дейност, упражнявайки правото си на свободно движение в рамките на ЕС, се прилагат Регламент  (ЕО) 883/2004 за координация на системите за социална сигурност…