На 30.09.2022 г., поради съкращаване на щата в дружеството, е прекратен трудовия договор на един от служителите. През м. 10.2022 г. служителят полага труд по граждански договор в друго дружество. Възнаграждението по гражданския договор е под минималната работна заплата.

Въпросът е:

  1. При изплащане на възнаграждението за работата без трудово правоотношение дължат ли се осигурителни вноски?

На основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, при уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност,…