Българско дружество, с основен предмет на дейност търговия и регистрирано по реда на ЗДДС, наема складови площи в България, собственост на чуждестранно физическо лице.

Въпросите са:

  1. За българското дружество възниква ли задължение да начисли ДДС за получената услуга?
  2. Възниква ли задължение за чуждестранното физическо лице да се регистрира по реда на ЗДДС в България?

Чуждестранното физическо лице предоставя на българското дружество услуга, свързана с недвижим имот. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 4, т. 1 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато услугата е свързана с недвижим имот, е мястото, където се намира недвижимият имот, включително при:

  • предоставянето на права за ползване, на експертни…