Руски гражданин ще полага труд за българско дружество въз основа на сключен трудов договор, който е одобрен от Агенцията по заетостта. В тази връзка, получава разрешение за пребиваване и работа в България тип „Синя карта на ЕС“.

Въпросът е:

  1. Дължат ли се здравни осигуровки по сключения трудов договор с руския гражданин, притежаващ разрешение за пребиваване и работа в България тип „Синя карта на ЕС“?

Разрешение за продължително пребиваване и работа „Синя карта на ЕС“ могат да получат чужденци, които:

  1. Отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското законодателство:

По смисъла на чл. 17 от Закона…