Бъдеща майка, полагаща труд по трудово правоотношение, към датата на първия ден от болничния за бременност и раждане /45 дни преди раждане/ е в неплатен отпуск.

Въпросът е:

  1. Има ли право бъдещата майка на парично обезщетение за бременност и раждане?

Лицата, които имат право на парични обезщетения при бременност и раждане, това са лицата, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, с вноски за фонд “Общо заболяване и майчинство” на ДОО, а именно:

  • работниците и служителите, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на лицата по ал.…