Служител има право на платен годишен отпуск от минала година в размер на 8 работни дни и от текущата година в размер на 20 работни дни. Служителят решава, че ще ползва най – напред 10 дни от полагащия му се платен отпуск за текущата година. Работодателят смята, че служителят първо следва да изчерпи полагащия се платен отпуск от миналата година и след това да използва платен отпуск от полагащите му се дни за текущата година и разрешава ползване на 8 дни платен отпуск от неизползвания отпуск за минал период и 2 дни от полагаемия отпуск за текущата година.

Въпросите са:

  1. Има ли право работодателят да наложи своето решение?
  2. Ако бъде прекратено трудовото правоотношение, служителят ще има ли право на обезщетение по чл. 224 от КТ за неизползвания платен годишен отпуск?

 

На основание чл. 37а от Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/в началото на всяка календарна година, но в срок не по-късно от 31 януари, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва…