Физическо лице полага труд в търговско дружество въз основа на сключен трудов договор за полагане на допълнителен труд на основание чл. 111 от КТ. В трудовия договор е уговорен изпитателен срок, уговорен в полза на работодателя, т.е. трудовият договор за полагане на допълнителен труд е сключен на основание чл. 111 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ. Работодателят желае да прекрати така сключения договор в рамките на изпитателния срок.

Въпросът е:

  1. Възможно ли е сключеният трудов договор на основание чл. 111 от КТ във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 от КТ? Следва ли работодателят да се съобрази с нормата на чл. 334 от КТ и да отправи 15-дневно предизвестие?

На основание чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа извън установеното за него работно време по основното…