Трябва ли фирмата да издава фискален бон при постъпване на плащания в PayPal?!  Със сигурност становището на НАП по въпроса  звучи интересно.

При извършване на продажби, които са платени чрез електронни пари чрез PayPal, за фирмата възниква задължение за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство, т.е. за вас възниква задължение за издаване на фискална касова бележка.

Ето основанията за това …..

Условията и редът, по който се издават фискални касови бележки е регламентиран в Наредба № Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските…