Работните заплати са свързани с разходи за осигуровки, които носят допълнителна тежест върху бюджета на фирмата.

Този проблем би могъл да бъде разрешен с използването на ваучери за храна, като форма на възнаграждение.

Вероятно у вас възниква въпросът „Колко средства могат да бъдат СПЕСТЕНИ само за един служител при използването на ваучери за храна?“

1. Ако работодателят е решил да даде допълнително парично възнаграждение, върху брутната сума, тогава се дължат осигуровки. При брутна сума от 60 лв., осигурителните вноски са 11,20 лв. месечно. /изчислението е направено при ф. ТЗПБ – 0.7%/.

Следователно разходът за работодателя става 71.20 лв. месечно. НО ако използва ваучери за храна, върху сумата от 60 лв. месечно няма осигуровки. СПЕСТЯВАТ се по 11.20 лв. на месец ИЛИ 134,40 лв…