Дружество, регистрирано на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, ще осъществява продажби в ЕС през платформата за електронна търговия Амазон. Стоката, предмет на търговията, ще се закупува от България и ще се изпраща в склад на Амазон в Германия, откъдето чрез платформата ще се продава на лица, които не са регистрирани по ДДС. До тяхната реализация, стоките ще бъдат съхранявани в склада на Амазон. Българското дружество е регистрирано за целите на ДДС в Германия /има немски ДДС – номер/. Дружеството няма да осъществява друга търговска дейност на територията на България.

Въпросите, на които ще отговорим са:

  1. Българското дружество има ли право да упражни правото на приспадане на данъчен кредит съгласно ЗДДС за закупените стоки от България?
  2. Българското дружество има ли право на ускорено възстановяване на ДДС за закупените стоки, предмет на търговията?

Условията и редът за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл. 68 – чл. 72 от ЗДДС.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да…