Стопанисвате хотел, разположен в летен курорт, чиято дейност има сезонен характер и съответно приема туристи единствено през лятото. За целта е нужно да наемете персонал само за летния сезон за периода от 01.06. до 15.09.

Чудите се на какъв договор да бъдат назначени сезонните служители!? Съответно въпросът ви към вашия счетоводител е дали има начин с тях да бъдат сключени трудови договори за точно този…